Meny
... Varukorg

Rökpellets

 • Skapa häftiga rökeffekter med rökpellets.
 • Finns i färgerna röd, vit, blå & grön.
 • Innehåller 2 st/förpackning.
 • Färg:

Fraktfritt över 500kr   Alltid fraktfritt till butik
1-3 dagars leverans    Säker betalning via Klarna & Swish
100 dagar öppet köp

 • Skapa häftiga rökeffekter med rökpellets.
 • Finns i färgerna röd, vit, blå & grön.
 • Innehåller 2 st/förpackning.
Beskrivning

Skapa de där riktigt häftiga rökeffekterna med dessa rökpellets! Tänd på och du har en cool rökeffekt i ca en minut. Dessa rökpellets finns i 4 olika färger.

Det rekommenderas att du använder rökpellets utomhus eller i ett väl ventilerat rum och du antänder den genom att hålla tändarens låga mot kanten. Efter det avger den röd, vit, blå eller grön rök i ca en minut.

Innehåller 2 st rökpellets per förpackning som ryker i ca en minut.

OBS! Använd försiktigt och i vuxet sällskap.

Användning:

 • Se till att du har god ventilation. Inandning kan ge irritation och ge permanenta lungskador.
 • Använd andningsskydd vid sämre ventilation.
 • Sätt pellets på en icke brännbar yta.
 • Använd skyddshandskar och skyddsglasögon vid hanterande av produkten.
 • Undvik att äta och dricka i röken.
 • Kläder som varit i röken bör tvättas innan fortsatt användning.
 • Ha ögonsköljflaskor och vatten nära till hands om irritation skulle uppstå.
 • Undvik kontakt med syror och alkalier.
 • Släng inte i naturen.
 • Vid längre användning, kontakta brandkår och förvarna om rökbildning i ditt närområde.

 

Släckning: 

 • Släck med sand/jord, skum eller kväve. Använd inte vatten.
 • Skulle vatten användas så får det INTE släppas ut i avloppet, lämnas in som farligt avfall.

Förvaring:

 • Förhindra damm bildning på produkten vid förvaring.
 • Förvaras åtskilt från värme och antändningsytor.
 • Förvara utom räckhåll för barn.
 • Förvara max 1 år efter inköpsdatum.

 

Uppmärksamma symtom:
Kontakt med ögonen - Kan orsaka irritation.
Kontakt med huden - Kan orsaka rodnad och irritation. - Vid allvarlig exponering kan hudblåsor utvecklas.
Förtäring
- Kan bilda metemoglobin i blodet och orsaka cyanos.
- Kan orsaka brännskador i mun och hals.
- Kan orsaka magont.
- Kan orsaka illamående / kräkningar.
- Det kan finnas blödning från munnen eller näsan.
Inandning
- Kan orsaka andfåddhet.
- Kan orsaka hosta och täthet i bröstet.
- Långvarig och / eller massiv inandning av inandningsbart kristallint kiseldamm kan orsaka lungfibros, vanligen kallad silikos. De främsta symptomen på silikos är hosta och andfåddhet
Risk för metemoglobinemi. Får inte behandlas med metyltionin. - Behandla symtomatiskt.

Visa detta säkerhetsdatablad för den närvarande läkaren:
Kontakt med ögonen:
Om ämnet har kommit i ögonen, tvätta genast med mycket vatten i flera minuter.
Skölj ögonen ordentligt medan du lyfter ögonlocken.
Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att göra.
Fortsätt att skölja.

Kontakt med huden:
Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning.
Tvätta det drabbade området med mycket tvål och vatten.

Om hudirritation inträffar:
Kontakta läkare / uppmärksamhet Inandning: Om andningen är svår, flytta offret till frisk luft och håll vilan i en andningsläge.
Om personen är medvetslös, placera personen i återhämtningsläge.
Använd endast artificiell andning om patienten inte andas men inte använder återupplivning från mun till mun.
Sök omedelbar medicinsk rådgivning.

Förtäring: Skölj munnen med vatten (svälj inte). Ge 200-300 ml vatten att dricka. Framkalla INTE kräkning. Sök läkare / vård.

Vid brand:
Information till brandkåren: Samla upp förorenat brandsläckningsvatten separat. Detta FÅR inte släppas ut i avloppet. Förhindra brandsläckningsvatten från förorenande yta eller grundvatten. Särskild skyddsutrustning: Använd fristående andningsapparat (SCBA). Använd fullständiga skyddskläder inklusive kemisk skyddsdräkt.

Innehåll:

kaliumklorat, bikarbonat och almino-syror

Information
Artikelnummer 701010-13
Vikt 0
Recensioner

Skriv din egna recension

Inga recensioner än

Logga in
Skapa ett konto
Återställ lösenord