Meny
... Varukorg
  Har du några frågor? Kontakta oss

  Rökpellets

  Så lågt som 50 SEK
  • Skapa häftiga rökeffekter med rökpellets.
  • Finns i färgerna röd, vit, blå & grön.
  • Innehåller 2 st/förpackning.
  • Färg:
  Lägg till i önskelistan Ta bort från önskelistan

  • Skapa häftiga rökeffekter med rökpellets.
  • Finns i färgerna röd, vit, blå & grön.
  • Innehåller 2 st/förpackning.
  Beskrivning

  Skapa de där riktigt häftiga rökeffekterna med dessa rökpellets! Tänd på och du har en cool rökeffekt i ca en minut. Dessa rökpellets finns i 4 olika färger.

  Det rekommenderas att du använder rökpellets utomhus eller i ett väl ventilerat rum och du antänder den genom att hålla tändarens låga mot kanten. Efter det avger den röd, vit, blå eller grön rök i ca en minut.

  Innehåller 2 st rökpellets per förpackning som ryker i ca en minut.

  OBS! Använd försiktigt och i vuxet sällskap.

  Användning:

  • Se till att du har god ventilation. Inandning kan ge irritation och ge permanenta lungskador.
  • Använd andningsskydd vid sämre ventilation.
  • Sätt pellets på en icke brännbar yta.
  • Använd skyddshandskar och skyddsglasögon vid hanterande av produkten.
  • Undvik att äta och dricka i röken.
  • Kläder som varit i röken bör tvättas innan fortsatt användning.
  • Ha ögonsköljflaskor och vatten nära till hands om irritation skulle uppstå.
  • Undvik kontakt med syror och alkalier.
  • Släng inte i naturen.
  • Vid längre användning, kontakta brandkår och förvarna om rökbildning i ditt närområde.

   

  Släckning: 

  • Släck med sand/jord, skum eller kväve. Använd inte vatten.
  • Skulle vatten användas så får det INTE släppas ut i avloppet, lämnas in som farligt avfall.

  Förvaring:

  • Förhindra damm bildning på produkten vid förvaring.
  • Förvaras åtskilt från värme och antändningsytor.
  • Förvara utom räckhåll för barn.
  • Förvara max 1 år efter inköpsdatum.

   

  Uppmärksamma symtom:
  Kontakt med ögonen - Kan orsaka irritation.
  Kontakt med huden - Kan orsaka rodnad och irritation. - Vid allvarlig exponering kan hudblåsor utvecklas.
  Förtäring
  - Kan bilda metemoglobin i blodet och orsaka cyanos.
  - Kan orsaka brännskador i mun och hals.
  - Kan orsaka magont.
  - Kan orsaka illamående / kräkningar.
  - Det kan finnas blödning från munnen eller näsan.
  Inandning
  - Kan orsaka andfåddhet.
  - Kan orsaka hosta och täthet i bröstet.
  - Långvarig och / eller massiv inandning av inandningsbart kristallint kiseldamm kan orsaka lungfibros, vanligen kallad silikos. De främsta symptomen på silikos är hosta och andfåddhet
  Risk för metemoglobinemi. Får inte behandlas med metyltionin. - Behandla symtomatiskt.

  Visa detta säkerhetsdatablad för den närvarande läkaren:
  Kontakt med ögonen:
  Om ämnet har kommit i ögonen, tvätta genast med mycket vatten i flera minuter.
  Skölj ögonen ordentligt medan du lyfter ögonlocken.
  Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att göra.
  Fortsätt att skölja.

  Kontakt med huden:
  Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning.
  Tvätta det drabbade området med mycket tvål och vatten.

  Om hudirritation inträffar:
  Kontakta läkare / uppmärksamhet Inandning: Om andningen är svår, flytta offret till frisk luft och håll vilan i en andningsläge.
  Om personen är medvetslös, placera personen i återhämtningsläge.
  Använd endast artificiell andning om patienten inte andas men inte använder återupplivning från mun till mun.
  Sök omedelbar medicinsk rådgivning.

  Förtäring: Skölj munnen med vatten (svälj inte). Ge 200-300 ml vatten att dricka. Framkalla INTE kräkning. Sök läkare / vård.

  Vid brand:
  Information till brandkåren: Samla upp förorenat brandsläckningsvatten separat. Detta FÅR inte släppas ut i avloppet. Förhindra brandsläckningsvatten från förorenande yta eller grundvatten. Särskild skyddsutrustning: Använd fristående andningsapparat (SCBA). Använd fullständiga skyddskläder inklusive kemisk skyddsdräkt.

  Innehåll:

  kaliumklorat, bikarbonat och almino-syror

  Information
  Artikelnummer 701010-13
  Vikt 0.000000
  Recensioner

  Skriv din egna recension

  Inga recensioner än

  Logga in
  Skapa ett konto
  Återställ lösenord