Meny
... Varukorg

Integritet

För oss på Butterick's är din personliga integritet mykcet viktig och vi behandlar dina uppgifter i enlighet med gällande Dataskyddsförordning (GDPR) och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning. 

Vilka personuppgifter samlas in?
När du köper en produkt av oss behöver du tillhandahålla uppgifter som ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt mobilnummer. Du kan även välja att registrera dig och då krävs även ett lösenord.  Du måste även uppge betalnings- och faktureringsinformation (tex kreditkort).

Annan information som samlas in genom cookies kan vara IP-adress och geografisk information. I samband med betalning via betaltjänsten Klarna samlas personuppgifter in och behandlas direkt av betaltjänsterna i deras egna betalfönster. All data behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och är certifierad enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Secure Socket Layer (SSL) skapar en säker och krypterad förbindelse. Vi lagrar aldrig några konto- eller kortuppgifter.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Informationen vi samlar in behandlar vi för att slutföra köp och leverans av våra produkter. Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och dina uppgifter används endast av oss och eventuellt utvalda tredje parter. Dina uppgifter kan komma att användas för kommunikation, marknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Databasen skyddas även genom viss kryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till att vara registrerad hos oss sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Utlämning av information till tredje parter
Vi kan komma att lämna ut den information vi samlat in, inklusive personuppgifter, till tredje parter. Det kan till exempel vara olika tjänsteleverantörer (webbplats/molntjänster/server), producera och administrera beställda varor (tex uthyrning av dräkt) och för e-post- och/eller SMS-kommunikation. Dessa tjänsteleverantörer får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot oss och de får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som våra.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter i andra fall än de som angivits ovan om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar. Vi kan därtill komma att överföra personuppgifter vi samlat in till tredje part vid omorganisation, fusion eller överlåtelse.

Användning av Cookies
På vår sajt använder vi oss av så cookies. Cookies är filer som din dator, surfplatta eller smartphone sparar när du brukar internet. Dessa cookies kan bara läsas av webbsidan eller applikationen som sparade den. Det här små filerna har många praktiska funktioner, bland annat gör de att du kan surfa på webbsidor utan att behöva logga in varje gång sidan laddas. Vi använder oss av beständiga cookies. Dessa cookies placeras ut ofta av tredjepartsapplikationer som vi samarbetar med för att erbjuda en förbättrad tjänst. De cookies vår webbsida placerar ut av vår programvara för webbsidekontroll hjälper oss att säkerställa att du får en kontinuerlig och konsekvent upplevelse på vår webbsida. 

Om du tillåter vår webbsida att spara cookies varje gång du besöker den, hjälper du oss att kunna erbjuda dig vissa fördelar:

– Snabbare och smidigare besök i vår shop.
– Lättare användning – du behöver inte ange samma information flera gånger
– Ytterligare funktioner som nyligen visade produkter och kundvagn
– Mäta hur du interagerar med vår shop så att vi kan förbättra upplevelsen vid framtida besök
– Säkerställa att de annonser du ser på andra sidor är relevanta och intressanta för dig.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Du har även rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter, och när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

 

Rätten till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att vi ser till att vi bara behandlar dina personuppgifter för vissa specifika ändamål. Butterick’s kommer att begränsa behandlingen i bland annat följande fall:

  • Om du hävdar att personuppgifterna inte är korrekta och Butterick’s behöver tid att kontrollera uppgifternas riktighet.
  • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär begränsning av deras användning.
  • Butterick’s inte längre behöver uppgifterna, men du begär att vi fortsätter lagra dem för att du behöver dem för att ta vara på rättsliga anspråk.
  • Om du invänder mot behandling som utförs av Butterick’s. Behandlingen begränsas i så fall till dess att en avvägning har gjorts mellan dina skäl för invändningen och Butterick’s tvingande berättigade skäl.

Rätten till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att begära att få ut personuppgifter som Butterick’s behandlar om dig för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast om Butterick’s behandlar dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal eller med stöd av samtycke.

Ändringar i Integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Vi kommer i sådant fall meddela dig om ändringarna. Du anses ha accepterat ändringarna om du därefter fortsätter att använda Tjänsten.

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Telefon: 035-160 350
[email protected]

Buttericks Leco AB
556132-6835
Sune Sågares Väg 4
313 96 Simlångsdalen
Sverige

Logga in
Skapa ett konto
Återställ lösenord